ITALY

1998

  EXPERT   1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 MIGLIO DONATO BETA 25 - 25 25 13 20 20 25 153
2 BOSIS DIEGO MONTESA 20 - 20 16 25 25 25 20 151
3 DELLIO STEFANO GAS GAS 16 - 16 13 20 16 16 16 113
4 RE DELLE GANDINE DARIO SCORPA 11 - 11 20 16 11 11 11 91
5 LENZI FABIO BETA 13 - 13 11 10 13 13 13 86
6 VEZZANI ROBERTO GAS GAS 10 - 10 10 11 10 10 9 70
7 FARINA MANUEL GAS GAS 8 - 9 9 8 9 9 8 60
8 CHENTRE ELWIS GAS GAS - - - - - - - 10 10
9 AGOSTONI PIETRO MONTESA 9 - - - - - - - 9
  FEMINILE   1 2 3 4 TOTAL
1 CHAUVIE SIMONA GAS GAS 25 25 25 25 100
2 BONATTI KATIUCIA GAS GAS 20 20 16 20 76
3 LUNARDINI ALICE GAS GAS 13 - 13 11 37
4 SALA GIULIANA GAS GAS 16 - - 13 29
PLEASE HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU
ITALY

DICO

TOL.o