2009
   

BOU

TONI

1
   
 

RAGA

ADAM

2

FUJINAMI

TAKAHISA

3

FAJARDO

JERONI

4
 

CABESTANY

ALBERT

5

LAMPKIN

DOUGIE

6

DABILL

JAMES

7

FREIXA

MARC

8

GUBIAN

LORIS

9

BROWN

MICHAEL

10

OLIVERAS

DANIEL

11

KUROYAMA

KENICHI

12

HIMMANEN

HENRI

13

WIGG

ALEXZ

14

MORRIS

SHAUN

15

MAURINO

DANIELE

16

OGAWA

TOMOYUKI

17

NOZAKI

FUMIKATA

18

GONTARD

NICOLAS

19

LENZI

FABIO

20

OGAWA

TSUYOSHI

21
 

IOLITTA

FRANCESCO

22

SHIBUYA

ISAO

23
PLACES RIDERS SUPER TOTAL   RESULTS TRIALS

TOP 15

1st 20 2nd 17 3rd 15 4th 13 5th 11 6th 10 7th 9 8th 8 9th 7 10th 6 11th 5 12th 4 13th 3 14th 2 15th 1

NISHIMOTO

RYOTA

OKAMURA

MASATOSHI

ONISHI

KAZUHIRO

ONODA

MASANORI

SAITO

AKIO

SUNADA

MASAHIKO

     

TOKUMARU

SHINGO

WORLD

 2008

DICO

2010  

TOL.o