MEIS TAEGAN

CHAMPION ...

MEIS TAEGAN
11/01/2010 LIBRAMONT - BELGIQUE

TRIALS BIKES  >> OSET - GAS GAS 80 - BETA 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEIS TEAGAN 37 Trials
ESPOIRS 125 2021 - 77 2022 - 37 - - -
ESPOIRS 80 2016 - 1er 2017 - 1er 2018 - 1er 2019 - 1er -
DEBUTANTS 2020 - 4 - - - -
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

91 >   : TOP 15

 

2016
ESPOIRS 80
2017
ESPOIRS 80
2018
ESPOIRS 80
2019
ESPOIRS 80
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 trials 11 top 15

ESPOIRS 125

141 pts

 

 

4 podiums 0 victoire Champion 0 4  

 

 

22 trials 19 top 15

ESPOIRS 80

370 pts

 

 

18 podiums 18 victoires Champion 4 1er

 

 

4 trials 3 top 15

DEBUTANTS

36 pts

 

 

1 podium 0 victoire Champion 0 2nd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGIQUE ESPOIRS 125cc

PODIUM

 

Meil. Rsul.

4

DICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 trials 11 Top 15

 

141 pts

 

 

4 podiums 0 victoire Champion 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moto 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT
- - - 4 1 - 2 - 4 - - - - - - 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Cha Pts Pla Pod Vic M.R 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AB
22 3 75 5 4 - 3 - - 4 1 - - - - - - - - - - - -
21 7 46 6 - - 7 - - - - - - 2 - 4 - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGIQUE ESPOIRS 80cc

CHAMPION

 

Meil. Rsul.

1er

DICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 trials 19 Top 15

 

370 pts

 

 

18 podiums 18 victoires Champion 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT
19 18 - - - - 1 - - - - - - - - - 1*9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Cha Pts Pla Pod Vic M.R 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HT AB
19 1 60 4 3 3 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - 1
18 1 80 4 4 4 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
17 1 100 7 5 5 1 5 - - - - - - - - - - - - - - 1 1
16 1 120 6 6 6 1 6 - - - - - - - - - - - - - - - -
13 - 10 1 - - 6 - - - - - 1 - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGIQUE DEBUTANTS

 

 

Meil. Rsul.

2nd

DICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 trials 3 top 15

 

36 pts

 

 

1 podium 0 victoire Champion 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moto 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT
- 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Cha Pts Pla Pod Vic M.R 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HT
20 4 36 4 1 - 2 - 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    MEIS TAEGAN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

0

DICO

0

HOME